Ιατρείο - Υπηρεσίες

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες και ιατρικούς ελέγχους που διενεργούμε στο ιατρείο μας.

Ιατρικός Έλεγχος

 • Προληπτικός έλεγχος ενηλίκων/παίδων
 • Παρακολούθηση και αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων (στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, άλλες αρρυθμίες, μυοκαρδιοπάθειες),
 • Διερεύνηση/αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης
 • Διερεύνηση/αντιμετώπιση Υπερλιπιδαιμιών,
 • Καρδιολογικός έλεγχος σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο και Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Υπολογισμός καρδιαγγειακού κινδύνου
 • Διερεύνηση ασθενών με λιποθυμικό επεισόδιο,
 • Προαθλητικός και προαγωνιστικός  έλεγχος,
 • Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Καρδιολογικός έλεγχος εγκύου

Υπηρεσίες

 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
 • Συνταγές και παραπεμπτικά ΕΟΠΠΥ
 • Σύμβαση με το ΥΠΕΘΑ (Στρατός ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό, Λιμενικό Σώμα)
 • Σύμβαση με το ΤΥΠΕΤ (Εθνική Τράπεζα)
 • Σύμβαση με Διεύθυνση Συγκοινωνιών για ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Εξετάσεις

Female doctor writes notes on the clipboard

Κλινική εξέταση-ιστορικό

Ο κλινικός έλεγχος με τη λεπτομερή λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού είναι ο θεμέλιος λίθος για το σωστό προγραμματισμό παρακολούθησης και για τη διάγνωση καρδιακών παθήσεων. Με το ιστορικό, σκιαγραφείται το καρδιολογικό προφίλ του ασθενούς και υπολογίζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αναλόγως των παραγόντων κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες, διαβήτης, κάπνισμα, κληρονομικότητα κτλ). Οι πληροφορίες αυτές μελετώνται και συγκρίνονται στις διαδοχικές επισκέψεις του κάθε ασθενούς.

doctor hands with cardiogram at table

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 Το ΗΚΓ καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών της παλλόμενης καρδιάς. Αποτελεί βασική εξέταση κατά τον καρδιολογικό έλεγχο. Βοηθά ώστε να διαπιστώσουμε άμεσα και επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα, όπως είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι κοιλιακές ταχυκαρδίες, σοβαρές βραδυκαρδίες (όπως ο πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός) αλλά και χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, όπως διάφορες αρρυθμίες (κολπική μαρμαρυγή, εκτακτοσυστολική αρρυθμία), υπερτροφία της καρδιάς (υπερτασική καρδιοπάθεια, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια), σπάνια νοσήματα της καρδιάς (σύνδρομο Brugada, σύνδρομο LongQT κ.α.)

a-screen-showing-an-echocardiogram

Υπερηχοκαρδιογράφημα / Triplex

Με τον σύγχρονο, έγχρωμο  υπέρηχο μελετούμε τις διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων , την καρδιακή απόδοση, ανιχνεύουμε τυχόν ακινητικές ή υποκινητικές μυοκαρδιακές περιοχές, υπολογίζουμε τα πάχη των τοιχωμάτων, την παρουσία διαστολικής δυσλειτουργίας, την λειτουργικότητα  των βαλβίδων και των υποβαλβιδικών μηχανισμών (στένωση,ανεπάρκεια,πρόπτωση), αναζητούμε την ύπαρξη και την ποσότητα περικαρδικού υγρού, την ύπαρξη μεσοκολπικού ή μεσοκοιλιακού ελλείμματος και άλλων συγγενών καρδιοπαθειών, και ακόμη ενδοκοιλοτικών θρόμβων ή όγκων. Επίσης υπολογίζουμε τις διαστάσεις της αορτής προς διάγνωση τυχόν ανευρυσμάτων.

Athletic man with cardiogram electrodes

Τεστ Κόπωσης

Η δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα είναι η πιο προσιτή, εύκολη και αναίμακτη εξέταση προς διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Μπορεί δηλαδή να ανιχνεύσει την ύπαρξη τυχόν αποφραγμένων αρτηριών στο αρτηριακό δίκτυο της καρδιάς. Ακόμα είναι χρήσιμη για τη μελέτη κάποιων αρρυθμιών, για τη διερεύνηση λιποθυμικών επεισοδίων άλλα και για την παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποστεί καρδιακό επεισόδιο, αγγειοπλαστική (stent) ή χειρουργείο by pass. Η διάρκεια της εξέτασης  είναι αντίστροφη  από τη φυσική κατάσταση του ασθενούς. Έτσι ένας δρομέας αποστάσεων θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιτευχθούν οι καρδιολογικοί στόχοι στη μελέτη μας σε σχέση με έναν ηλικιωμένο ασθενή που θα χρειαστεί αρκετά λιγότερη άσκηση.

Anterior view male figure torso with holter monitor and ekg/heart rhythm inset; ACardio_20140402_v0_005

SOURCE: cardio_holter-monitor_proc_1_layers.psd

HOLTER ρυθμού

Είναι η φορητή καταγραφή του καρδιακού ρυθμού μέσω μίας ηλεκτρονικής συσκευής που φέρει ο ασθενής πάνω του. Το Holter ρυθμού χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη σύγχρονη καρδιολογία, όπως αίσθημα παλμών (φτερούγισμα), λιποθυμικό ή προλιποθυμικό επεισόδιο, συγκοπή, ζάλη, αστάθεια. Πολύ σημαντική είναι η συμβολή του στην ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ιατρείο διαθέτει συσκευή με δυνατότητα πολυήμερης καταγραφής έως και 7 ημέρες.

cr-600x380-holter_pressorio

HOLTER αρτηριακής πίεσης

Είναι μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή, με την οποία γίνεται καταμέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όλες οι μετρήσεις μελετούνται και αναλύονται στο ιατρείο με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπέρταση, ποιες ώρες υπάρχουν εξάρξεις, ποια είναι η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και η ώρα χορήγησής της. Ο τρόπος αυτός καταγραφής της αρτηριακής πίεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε περιπτώσεις ανθεκτική υπέρτασης, καθώς και σε άτομα ιδιαίτερα αγχώδη με το σύνδρομο της “λευκής μπλούζας”, στα οποία έχουμε ψευδώς ανεβασμένες μετρήσεις με το κανονικό πιεσόμετρο.

Ιατρείο