Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να το προστατεύουμε μέσω της συμμόρφωσής μας με την παρούσα πολιτική απορρήτου (“Πολιτική”). Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τα είδη των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέγουμε από εσάς ή που ενδέχεται να παρέχετε (“Προσωπικές Πληροφορίες”) στην ιστοσελίδα michailidisstathis.gr (“Ιστοσελίδα” ή “Υπηρεσία”) και σε οποιοδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες της (συλλογικά, “Υπηρεσίες”), καθώς και τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και αποκάλυψη αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές και να τις ενημερώνετε.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου (“Διαχειριστής”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Εάν συνάπτετε την παρούσα συμφωνία εκ μέρους μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στην παρούσα συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχθείτε την παρούσα συμφωνία και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών που δεν ανήκουν σε εμάς ή δεν ελέγχουμε, ή για άτομα που δεν απασχολούμε ή δεν διαχειριζόμαστε.

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Συλλογή πληροφοριών
 2. Προστασία του απορρήτου των παιδιών
 3. Χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται
 4. Παράθεση πληροφοριών
 5. Διατήρηση Πληροφοριών
 6. Μεταφορά πληροφοριών
 7. Δικαιώματα προστασίας δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ
 8. Πως να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
 9. Cookies
 10. Data analytics
 11. Μηνύματα Do Not Track
 12. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 13. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
 14. Ασφάλεια πληροφοριών
 15. Παραβίαση δεδομένων
 16. Αλλαγής και τροποποιήσεις
 17. Αποδοχή αυτής της πολιτικής
 18. Επικοινωνία

Συλλογή πληροφοριών

Όταν ανοίγετε τον Ιστότοπο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP της συσκευής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, οι γλωσσικές προτιμήσεις ή η ιστοσελίδα που επισκεπτόσασταν πριν έρθετε στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, οι σελίδες του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών που επισκέπτεστε, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, οι πληροφορίες που αναζητάτε στον Ιστότοπο, οι χρόνοι και οι ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται με άλλο τρόπο κατά τρόπο που θα μπορούσε να ταυτοποιήσει οποιονδήποτε συγκεκριμένο Χρήστη του συστήματος και δεν συλλέγουμε ούτε αποθηκεύουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Προστασία του απορρήτου των παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε μην υποβάλλετε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετών έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε να διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες του παιδιού αυτού από τις Υπηρεσίες μας.

Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους και να συμβάλλουν στην επιβολή της παρούσας Πολιτικής, δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών χωρίς την άδειά τους. Ζητάμε επίσης από όλους τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες που επιβλέπουν τη φροντίδα των παιδιών να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους έχουν λάβει οδηγίες να μη δίνουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά τους.

Χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται

Ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εκτελών την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ όταν χειριζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες, εκτός εάν έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μαζί σας, οπότε εσείς θα είστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εμείς ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων.

Ο ρόλος μας μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά τις Προσωπικές Πληροφορίες. Ενεργούμε υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων όταν σας ζητάμε να υποβάλλετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, επειδή εμείς καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών και συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων που ορίζονται στον ΓΚΠΔ.

Ενεργούμε υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων σε περιπτώσεις που υποβάλλετε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Δεν είμαστε κύριοι, δεν ελέγχουμε ούτε λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τις υποβληθείσες Προσωπικές Πληροφορίες και οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Χρήστης που παρέχει Προσωπικές Πληροφορίες ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Προκειμένου να καταστήσουμε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες διαθέσιμες σε εσάς ή να ανταποκριθούμε σε κάποια νομική υποχρέωση, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

Η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, από το πού βρίσκεστε στον κόσμο και αν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς- αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει όποτε η επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων- (ii) η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας μαζί σας ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις της, (iii) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεισθε- (iv) η επεξεργασία σχετίζεται με καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί- (v) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεση του χρήστη και στα δικά μας νόμιμα συμφέροντα ως νομικές βάσεις, όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ, βάσει των οποίων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Σημειώστε ότι σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες μπορεί να μας επιτραπεί να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες μέχρι να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή με τη διαδικασία opt out, χωρίς να χρειάζεται να βασιστούμε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις παραπάνω νομικές βάσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή προσωπικών πληροφοριών αποτελεί νομοθετική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Παράθεση πληροφοριών

Ανάλογα με τις ζητούμενες Υπηρεσίες ή όπως είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις θυγατρικές μας, τις συμβεβλημένες εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών (συλλογικά, “Πάροχοι Υπηρεσιών”), στους οποίους βασιζόμαστε για να βοηθήσουμε στη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε εσάς και των οποίων οι πολιτικές απορρήτου είναι σύμφωνες με τις δικές μας ή οι οποίοι συμφωνούν να τηρούν τις πολιτικές μας όσον αφορά τις Προσωπικές Πληροφορίες. Δεν θα μοιραστούμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους και δεν θα μοιραστούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη.

Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες σας, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση υπηρεσιών εκ μέρους μας ή τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Στους παρόχους υπηρεσιών παρέχονται οι πληροφορίες που χρειάζονται μόνο για την εκτέλεση των καθορισμένων λειτουργιών τους και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε από τις παρεχόμενες πληροφορίες για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή λαμβάνουμε εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, όπως για να συμμορφωθούμε με κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία, και όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων, τη διερεύνηση απάτης ή την ανταπόκριση σε κυβερνητικό αίτημα.

Διατήρηση πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επιβολή των συμφωνιών μας, την επίλυση διαφορών και εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται από ή ενσωματώνουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα αφού τα ενημερώσετε ή τα διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που θα σας ταυτοποιούσε προσωπικά. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, οι προσωπικές πληροφορίες διαγράφονται. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν μπορούν να εφαρμοστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Μεταφορά δεδομένων

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά και αποθήκευση των πληροφοριών σας σε χώρα διαφορετική από τη δική σας. Ωστόσο, αυτό δεν θα περιλαμβάνει χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν λάβει χώρα οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, μπορείτε να μάθετε περισσότερα ελέγχοντας τα σχετικά τμήματα της παρούσας Πολιτικής ή να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Δικαιώματα προστασίας δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων και επιδιώκουμε να λάβουμε εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψουμε να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το ποιες Προσωπικές Πληροφορίες διατηρούμε για εσάς και εάν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

(i) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση.

(ii) Έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, να λάβετε γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

(iii) Έχετε το δικαίωμα να επαληθεύσετε την ακρίβεια των πληροφοριών σας και να ζητήσετε την επικαιροποίηση ή τη διόρθωσή τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.

(iv) Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει νομικής βάσης άλλης από τη συγκατάθεση. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία, προσκομίζοντας έναν λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και δικαιολογεί την αντίρρηση.

(v) Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: η ακρίβεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών αμφισβητείται από εσάς και πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους- η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών και ζητάτε αντ’ αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους- δεν χρειαζόμαστε πλέον τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τις χρειάζεστε για να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε τις νομικές σας αξιώσεις- έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των νόμιμων λόγων σας. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, οι εν λόγω προσωπικές πληροφορίες θα επισημαίνονται αναλόγως και, με εξαίρεση την αποθήκευση, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

(vi) Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς. Οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία- αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης- αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων- η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ- και τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα διαγραφής, όπως όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης- για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση- ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

(vii) Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς κανένα εμπόδιο από εμάς, υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση αυτή δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

(viii) Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την έκβαση της καταγγελίας σας απευθείας σε εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε σύμβαση στην οποία συμμετέχετε ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Τυχόν αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορούν να απευθύνονται σε εμάς μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο παρόν έγγραφο. Σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσουμε σε τέτοια αιτήματα. Το αίτημά σας πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες που να μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε το πρόσωπο που ισχυρίζεστε ότι είστε ή ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του εν λόγω προσώπου. Εάν λάβουμε το αίτημά σας από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε παράσχει στον εν λόγω εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πληρεξούσιο ή ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει με άλλο τρόπο έγκυρη γραπτή εξουσιοδότηση να υποβάλλει αιτήματα εκ μέρους σας.

Πρέπει να αναφέρετε επαρκή στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε σωστά το αίτημα και να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παράσχουμε Προσωπικές Πληροφορίες εκτός εάν πρώτα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή την εξουσιοδότησή σας να υποβάλλετε ένα τέτοιο αίτημα και επιβεβαιώσουμε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες αφορούν εσάς.

Cookies

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν “cookies” για να βοηθήσουν στην εξατομίκευση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την αποστολή ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies αντιστοιχίζονται μοναδικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστοσελίδων στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε εσάς. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για λόγους ασφαλείας και εξατομίκευσης, για τη λειτουργία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών και για στατιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε και τον σκοπό τους, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies. Σημειώστε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτόματα τα cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν το προτιμάτε.

Data analytics

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούν cookies, web beacons ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών δραστηριότητας και χρήσης του διαδικτύου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη στατιστικών αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα των Χρηστών, όπως π.χ. πόσο συχνά οι Χρήστες επισκέπτονται τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, ποιες σελίδες επισκέπτονται και για πόσο χρονικό διάστημα, κ.λπ. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτά τα εργαλεία ανάλυσης για την παρακολούθηση της απόδοσης και τη βελτίωση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας. Δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης τρίτων για να παρακολουθούμε ή να συλλέγουμε οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία των Χρηστών μας και δεν θα συσχετίσουμε οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται από τις στατιστικές αναφορές με οποιονδήποτε μεμονωμένο Χρήστη.

Μηνύματα Do Not Track

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν τη λειτουργία “Do not track”, η οποία σηματοδοτεί στους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να παρακολουθείται η διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Η παρακολούθηση δεν είναι το ίδιο με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με έναν ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή υπηρεσία καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου. Ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα περιήγησης επικοινωνούν το σήμα Do Not Track δεν είναι ακόμη ομοιόμορφος. Ως αποτέλεσμα, ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί ώστε να ερμηνεύουν ή να ανταποκρίνονται στα σήματα Do Not Track που επικοινωνούνται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ακόμα κι έτσι, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα σε όλη την παρούσα Πολιτική, περιορίζουμε τη χρήση και τη συλλογή των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Για μια περιγραφή των πρωτοκόλλων Do Not Track για προγράμματα περιήγησης και κινητές συσκευές ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα internetcookies.com.

Κοινωνικά δίκτυα

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα κουμπιά Facebook και Twitter, τα κουμπιά Share This κ.λπ. (συλλογικά, “Λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης”). Αυτές οι Λειτουργίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, τη σελίδα που επισκέπτεστε στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας και ενδέχεται να θέσουν ένα cookie για να επιτρέψουν τη σωστή λειτουργία των Λειτουργιών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Τα Χαρακτηριστικά Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης φιλοξενούνται είτε από τους αντίστοιχους παρόχους τους είτε απευθείας στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις Λειτουργίες Κοινωνικών Μέσων διέπονται από την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων παρόχων τους.

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες περιέχουν συνδέσμους προς άλλους πόρους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των άλλων πόρων ή τρίτων μερών. Σας ενθαρρύνουμε να είστε ενήμεροι όταν φεύγετε από τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε πόρου που ενδέχεται να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

Ασφάλεια πληροφοριών

Ασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την επιμέλειά μας. Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ασύρματου δικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Ως εκ τούτου, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και απορρήτου του Διαδικτύου οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας, (ii) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο όλων των πληροφοριών και των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών δεν μπορούν να διασφαλιστούν και (iii) οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να προβληθούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους από τρίτους, παρά τις καλύτερες προσπάθειες.

Παραβίαση ασφάλειας

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι η ασφάλεια του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών έχει παραβιαστεί ή ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη σχετιζόμενους τρίτους ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε εύλογα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της υποβολής εκθέσεων, καθώς και της κοινοποίησης και συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα επηρεαζόμενα άτομα, εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Όταν το κάνουμε αυτό, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους κατά την κρίση μας, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής (ή άλλης πράξης που θα καθοριστεί εκείνη τη στιγμή) θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τρόπο ουσιωδώς διαφορετικό από αυτόν που αναφερόταν κατά τη στιγμή της συλλογής των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και την υποβολή των πληροφοριών σας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται να διατηρούμε για εσάς ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο έντυπο αίτησης υποκειμένου δεδομένων για να υποβάλετε το αίτημά σας:

Submit a data access request

Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

https://michailidisstathis.gr/#contact-info

[email protected]

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα παράπονα και τις διαφωνίες και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να τιμήσουμε την επιθυμία σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Τελευταία ενημέρωση March 27, 2023